Menu
13/06/2020 724 lượt xem

Thông Tin Thanh toán.

1. VIETCOMBANK: Chi nhánh Bình Thuận

- Name: Tran Minh Tam

- Số Tài khoản: 0621000400022

2. Master card: 

- Bank Account: 0500 9096 4450  – SacomBank Binh Thuan   

- Swift Code: SGTTVNVX, Name: Tran Minh Tam

 

Search Tour